Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Eendragtspolder

Periode
-
2005 - 2008
Opdrachtgever
-
Groenservice Zuid-Holland i.o.v. Stuurgroep Eendragtspolder
Lokatie
-
Zevenhuizen
Toon op de kaart
Werkveld
-
Discipline(s)
-

Aan de zuidwestkant van de kern Zevenhuizen wordt 300 hectare van de Eendragtspolder omgevormd tot waterbergings- en recreatiegebied. In een proces met de betrokken overheden en specialisten op het gebied van water, ecologie en civiele techniek is het ontwerp vanuit de hoofdlijnen doorgewerkt tot op het detailniveau van bruggen, bestrating en straatmeubilair.

In het ontwerp voor de Eendragtspolder staan openheid, water en natuurbeleving centraal. Aan de waterstructuur is zichtbaar vorm gegeven, zodat het gebied een heel eigen karakter krijgt. Zo zijn de kades ontworpen volgens gelijke principes, waardoor de eenheid die zij vormen wordt onderstreept. In het westelijk deel van het gebied is een reeks onderwatereilanden getekend, die moeten voorkomen dat blauwalgen het water vertroebelen.

Naast rustige vormen van dagrecreatie biedt de Eendragtspolder ruimte aan een roeibaan, die voldoet aan de zware internationale eisen van de Wereldroeibond. De Eendragtspolder krijgt zo niet alleen een regionale, maar zelfs een internationale betekenis. Aanvullend op het inrichtingsplan is, samen met Franz Zieglers' bureau voor architectuur en stedenbouw, een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de toekomstige recreatieve voorzieningen en gebouwen rondom de roeibaan.