Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

De Monarch

Periode
-
2011 -
Status
-
lopend
Opdrachtgever
-
Provast
Lokatie
-
Den Haag
Werkveld
-
Discipline(s)
-

Langs de Utrechtse Baan in Den Haag staat de Monarch; een betonnen jaren ’60 kantoorgebouw, waarvoor Provast naar ontwerp van KCAP het gebouw moderniseert. Copijn heeft het ontwerp voor de buitenruimte gemaakt. Het totale ontwerp van gebouw en buitenruimte moet voldoen aan de duurzaamheideisen die horen bij een BREEAM-status excellent.

Provast stelde als centrale ontwerpopgave het maken van een kantoortuin, die een publieke functie heeft. De Monarch ligt in een hoogstedelijke omgeving met overweldigende architectuur in maat en schaal. In het ontwerp is gezocht naar een tuin van menselijke maat, die aansluit op het niveau van de straat. De tuin vormt een groene oase in een stenige omgeving. Centraal element in de tuin is een pad met een open watergoot. De watergoot voert alleen water als het hard regent. Het watersysteem wordt zichtbaar, en de duurzame benadering krijgt extra betekenis.

De tuin ligt omsloten door het functionele voorterrein van de Monarch. Op het voorterrein liggen de routes voor logistiek, taxi’s en brandweer. Waar de tuin een groene ruimte vormt met harde elementen vormt het voorterrein een stenige ruimte met groene elementen.

In de beplanting wordt gebruik gemaakt van een basis van inheemse, aan duinlandschap gerelateerde plantensoorten, waardoor de tuin in ecologische waarde toeneemt. Accenten van sierbeplantingen zorgen voor een rijkere belevingswaarde. Het thema van het duinlandschap is doorgetrokken in de detaillering van hekwerken en bestrating.