Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Burgemeester Berkhoutpark

Periode
-
2008 -
Status
-
lopend
Opdrachtgever
-
Gemeente Voorschoten
Lokatie
-
Voorschoten
Werkveld
-
Discipline(s)
-

Het park werd in de jaren ‘30 aangelegd als werkverschaffingsproject voor de kleine gemeenschap van Voorschoten. Het park is in 1944, 1950 en 1959 uitgebreid tot 5,5 hectare. Het is vormgegeven in de Engelse landschapsstijl met de karakteristieke romantische basisopbouw van slingerpaden, vijvers, bossages en hoogteverschillen. Het park is van hoge dendrologische waarde en heeft een hoge botanische kwaliteit. Om deze waardevolle collectie te behouden is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het park aangewezen als Rijksmonument.

In de afgelopen jaren is helaas de kwaliteit van de beplanting achteruit gegaan. Daarom is Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten gevraagd een renovatieplan op te stellen voor het park. Het renovatieplan richt zich op behoud en verdere uitbouw van de beplanting, het herstel van bruggen en oevers, aanpassingen in aan de paden en de entrees van het park. Het verbeteren van de kwaliteit van de beplantingen geschiedt aan de hand van vijf gekozen parksferen.