Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

British School

Periode
-
2007 - 2009
Status
-
Uitgevoerd
Opdrachtgever
-
British School Nederland
Lokatie
-
Leidschenveen - Den Haag
Werkveld
-

Voor The British School heeft Copijn de terreininrichting ontworpen. In samenhang met de architectuur van architectenbureau Rau is gezocht naar een duurzame inrichting. Er zijn 4 aspecten die het concept voor het terrein bepalen: ortogonaal patroon van Leidschenveen, de architectuur van de gebouwen, de schoolfunctie, de fasering.

De verkeerszone en gebouwenzone ontlenen hun ordening aan de ortogonale structuur van Leidschenveen. De binnenzijde (kant van het schoolterrein) van de gebouwenzone heeft al een vrijere vorm. De vormentaal in de ontdekkingszone refereert aan de ervaringswereld van het kind en de vormentaal van de natuur. Deze zone bestaat uit een rubberzone met speelelementen temidden van heuvels. Op de gele rubberzone staan de speelelementen, die gezamenlijk een verhaal in spelen vertegenwoordigen, een speellijn in de parkachtige omgeving. Op een speelse manier kunnen de kinderen al deze elementen en ook de eigen zintuiglijke ervaring ontdekken. In het ontwerp is door Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten gewerkt met een gesloten grondbalans met zo veel mogelijk natuurvriendelijke materialen. Hernieuwbare energiebronnen worden ingezet en regenwater wordt gerecycled.