Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Brederolaan

Periode
-
2006
Opdrachtgever
-
Gemeente Amersfoort
Lokatie
-
Amersfoort
Toon op de kaart

De stedelijke herinrichting van het gebied rondom de Lichtenberg in Amersfoort hield onder andere in dat de technische infrastructuur en de wegprofielen herzien moesten worden. De vaak oude bomen in dit gebied namen daarbij een belangrijke plaats binnen de planvorming in.

In het oude profiel lag een leidingtracé dat een minimale ondergrondse ruimte overliet voor herinrichting mét behoud van het bestaande bomenbestand. Om inzicht te krijgen in de ondergrondse situatie is toen gebruikt gemaakt van de zogenaamde ‘grondradartechnologie'.

Met deze non-destructieve techniek wordt inzicht verkregen in de omvang en intensiteit van de beworteling. De radarmetingen worden in verticale richting uitgevoerd, waarbij de resultaten kunnen worden omgerekend naar horizontale doorsneden die grafisch worden weergegeven. De verschillende materialen in de bodem (waaronder beworteling) worden door kleurnuanceringen zichtbaar gemaakt. Deze techniek heeft er uiteindelijk toe geleid dat de reconstructie zorgvuldig kon worden uitgevoerd met behoud van de bomen.