Bomenspecialist

BOOMSPECIALISTEN

Copijn Boomspecialisten is als eerste in Nederland begonnen met het professioneel verzorgen van bomen. Ons team adviseert omtrent de uitvoering van boomverzorgende maatregelen, het verplanten van grote bomen of het in stand houden van monumentale bomen. Copijn heeft de kennis opgebouwd om bomen generaties lang te behouden. Wij onderscheiden ons door onze passie voor bomen en onze diepgewortelde ervaring in het bomenvak.

 

Bomen vormen een essentieel onderdeel van onze leefomgeving. Bovendien hebben bomen vaak maatschappelijke en ecologische waarde. Bomen vormen natuurlijke herkenningspunten en geven structuur aan landschap en stad. Ze zorgen voor schone lucht, beschutting en schaduw en ze herbergen talrijke soorten vogels, insecten en zoogdieren. Door de toenemende verstedelijking ontstaat een spanningsveld tussen de waardering van bomen bovengronds en het beslag dat bomen leggen op de intensief gebruikte ondergrond. Onze kennis van groeiplaatsinrichtingen biedt hiervoor oplossingen.

 

Ons team van bomenspecialisten bestaat uit ETW opgeleide boomverzorgers die veel ervaring hebben met het aanplanten, verplanten en snoeien van bomen. Onze bomenspecialisten zetten zich elke dag met veel enthousiasme en plezier in om boomeigenaren bij te staan in boomtechnische vraagstukken.

Copijn Boomspecialisten
Miklos Suijk
Bedrijfsleider
06 13 12 06 11
boomspecialisten@copijn.nl

 

Onze Copijn Boomspecialisten bestaat uit ETW opgeleide boomverzorgers die veel ervaring hebben met het aanplanten, verplanten en snoeien van bomen.

Boomverzorging

De boomverzorgers van Copijn zijn gecertificeerde European Tree Workers en hebben (zeer) ruime ervaring met alle facetten van de boomverzorging. Sinds de introductie van het vak boomverzorging in Nederland in 1966 houdt Copijn zich bezig met het verzorgen van bomen. Conform de regels van het vak kunnen de boomverzorgers alle boomverzorgende werkzaamheden uitvoeren waaronder snoeien, (complexe) vellingen, aanbrengen van kroonverankeringen en/of stutten en aanplant en verplanten van (grote) bomen.

Boomverplanting

De goede boom staat niet altijd op de goede plek. Door stedenbouwkundige herontwikkeling kunnen fraaie en waardevolle bomen niet altijd op hun standplaats worden behouden. Wel kunnen ze vaak verplant worden. Daarnaast is het soms wenselijk om in een nieuwbouwwijk juist een grote boom te planten. Of dit technisch haalbaar is wordt op basis van een verplantbaarheidsonderzoek mede bepaald.

Groeiplaatsinrichtingen

Boomverzorging stopt echter niet bij de bovengrondse delen. Ook groeiplaatsinrichting is een wezenlijk onderdeel van het verzorgen van bomen. Verschillende groeiplaatssubstraten en constructies worden in toenemende mate gebruikt om een natuurlijke groeiplaats na te bootsen.  Boven- en ondergrondse boomverzorging is van wezenlijk belang voor het begeleiden van bomen tot hun eindbeeld.

Gerealiseerde Boomspecialisten projecten

Neem contact op