Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Bolwerken Haarlem

Periode
-
2003 - 2005
Opdrachtgever
-
Gemeente Haarlem
Lokatie
-
Haarlem
Werkveld
-

De Bolwerken zijn de eerste door ‘Zocher’ omgevormde vestingwerken in Nederland die momenteel de kroon op het centrum van Haarlem vormen. Het huidige park is van grote cultuurhistorische betekenis met een zeer waardevol boombestand.

De Bolwerken, Statenbolwerk en Prinsenbolwerk zijn gerenoveerd tot een eigentijds stadspark met Zocheriaanse uitstraling en elementen van ‘Springer’ in het Kenaupark.

Oude zichtlijnen, de voornaamste parkruimtes, de basisbeplantingen en de padenstructuur zijn versterkt.
Daarbij is in de planvorming een uitgebreid participatietraject met bewoners en wijkraden ingezet, zodat specifieke informatie is verkregen over de bestaande knelpunten in het park. Hierdoor is er draagvlak is ontstaan voor de te nemen ingrepen.