Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Begraafplaats Groene Kerk

Periode
-
2007 - 2011
Status
-
Opening op 25 november 2011
Opdrachtgever
-
Stichting Begraafplaats Groene Kerk
Lokatie
-
Oegstgeest
Werkveld
-
Discipline(s)
-

Op de huidige begraafplaats rondom de kerk is geen ruimte meer om te begraven waardoor een uitbreiding van de begraafplaats noodzakelijk is. De ontwikkeling van de uitbreiding van de begraafplaats biedt de kans om de plek van het "Groene kerkje" nog sterker in de omgeving te verankeren. De zichtbaarheid van de kerk en de veilige bereikbaarheid kunnen met de begraafplaats worden vergroot. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om voor de gehele zone tussen de Haarlemmerstraatweg en de rijksweg A44 een groene dorpsrand te maken met een kleinschalig gebruik voor de inwonenden van Oegstgeest.

De uitbreiding wordt omgeven door een brede waterpartij, als natuurlijke en herkenbare grens van de begraafplaats. Een bijzondere brug met poort markeert de entree van de uitbreiding. Brede taluds met aan de bovenzijde een brede haag markeren de begraafplaats. De brede haag, de hagenstructuur op de begraafplaats en de nieuwe bomen zorgen enerzijds voor beslotenheid en anderzijds voor een oriëntatie op het zuiden richting het "Groene Kerkje".

Op vrijdag 25 november 2011 heeft de officiele opening plaatsgevonden.