Home Tuin- en landschapsarchitecten Boomspecialisten Groenaanleg en beheer Advies

Apollo Noord, Soest

Periode
-
2010 -
Status
-
Afgerond
Opdrachtgever
-
Gemeente Soest
Lokatie
-
Apollo Noord, Soest
Ten noorden van de wij k Apollo in Soesterberg (gemeente Soest) ligt een bosgebied van circa 10 hectare groot. Het gebied strekt zich uit ten noorden uit tot de twee oude kloosters die bekend staan als Kontakt der Kontinenten gelegen langs de Amersfoortsestraat. Aan de oostzijde wordt het bosgebied begrensd door de Richelleweg. Dit gebied is in ontwikkeling als nieuwbouwlocatie voor een groene woonwijk. Deze groene woonwijk is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug waarin verschillende partners en ontwikkelingen zoals een ecoduct zijn opgenomen. Ten behoeve van de ontwikkeling van deze groene wijk is Copijn gevraagd een bomenstudie uit te voeren. Hierin wordt de kwaliteit en toekomstverwachting van (waardevolle) bomen in beeld gebracht. In de huidige situatie komt in het bos zowel naald als loofhout voor in verschillende leeftijden. In hoofdzaak wordt het bosgebied gedomineerd door eik en grove den. Opvallend in dit bos zijn enkele structuren die door de gerichte aanplant van bomen zijn ontstaan. De resultaten zijn verwerkt in een bomenstudie die de onderlegger vormt voor de invulling van het stedenbouwkundig plan.