Advies

Advies

Copijn Advies adviseert opdrachtgevers over het duurzaam beheren en inrichten van de openbare ruimte. Ons team bestaat uit specialisten die vanaf het conceptniveau mee kunnen denken met de opdrachtgever.

 

Enerzijds maken wij de bestekken, werken de technische details uit, maken beheerplannen, stellen structuurplannen op en anderzijds houden wij toezicht en voeren wij directie bij groen gerelateerde uitvoeringsprojecten. Onze boomtechnisch adviseurs houden zich bezig met VTA’s, nader onderzoek, BEA’s, trekproeven, boomtaxaties, verplantbaarheidsonderzoeken en monitoren bomen op ontwikkellocaties.

 

Copijn Advies is gericht op de lange termijn. Wij prikkelen opdrachtgevers om een duurzamere oplossing te overwegen. Onze opgebouwde kennis en ervaring delen wij graag met onze opdrachtgever.

Copijn Advies
Miklos Suijk
Bedrijfsleider
06 13 12 06 11
boomspecialisten@copijn.nl

 

Copijn Advies adviseert opdrachtgevers over het duurzaam beheren en inrichten van de openbare ruimte. Ons team bestaat uit specialisten die vanaf het conceptniveau mee kunnen denken met de opdrachtgever.

Boomtechnisch onderzoek

Bij een boomtechnisch onderzoek worden diverse technieken ingezet. De visuele beoordeling (VTA = Visual Tree Assessment) vormt hiervoor de basis waarbij biologische en mechanische symptomen worden beoordeeld. Indien er gebreken geconstateerd worden waarvan de veiligheidsrisico’s visueel niet volledig vastgesteld kunnen worden, dan is er nader onderzoek nodig.

Groeiplaatsonderzoek

Een groeiplaatsonderzoek wordt uitgevoerd wanneer bomen in conditie teruglopen zonder dat er een direct aanwijsbare oorzaak is. Een groeiplaatsonderzoek geeft duidelijkheid over de oorzaken van de conditionele achteruitgang van de boom. Het onderzoeken van de oorzaak is bepalend voor de verdere aanpak om duurzaam boombehoud mogelijk te maken.

Bomen Effect Analyse

Een Bomen Effect Analyse (BEA) is een gestandaardiseerde methode om de mogelijke effecten van nieuwbouw-, herinrichtings- of renovatiewerkzaamheden in de nabijheid van bomen in kaart te brengen. De standaardvraag die bij een BEA gesteld wordt is: “Kan de boom, in het perspectief van de voorgenomen bouw of aanleg, in zijn huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam behouden blijven?”.

Gerealiseerde Advies projecten

Neem contact op